Мектеп сыймыктары

Анарбекова Ырыскүл Анарбековна 2019-2020-окуу жылы “Алтын тамга” артыкчылык аттестатынын ээси
Бексултан кызы Азиса 2017-2018-окуу жылы “Алтын тамга” артыкчылык аттестатынын ээси
Адамкалиева Аэлина 2016-2017-окуу жылы “Алтын тамга” артыкчылык аттестатынын ээси
Нургазы кызы Айгерим 2016-2017-окуу жылы “Алтын тамга” артыкчылык аттестатынын ээси
Абдымажинов Тимур 2014-2015-окуу жылы “Алтын тамга” артыкчылык аттестатынын ээси
Кожошова Айперим 2013-2014-окуу жылы “Алтын тамга” артыкчылык аттестатынын ээси
Бактыбекова Алина 2013-2014-окуу жылы “Алтын тамга” артыкчылык аттестатынын ээси