Flex программасы

Flex программасы боюнча Америкага барып окуп келген окуучулар:

  • 2016 – 2017 – окуу жылы – Анарбеков Автандил;
  • 2017 – 2018 – окуу жылы – Мэлисбеков Бексултан;
  • 2018 – 2019 – окуу жылы – Асанакунов Санжар;
  • 2019 – 2020 – окуу жылы – Эрнист уулу Эсентур;
  • 2020 – 2021 – окуу жылы – Сыргакова Аяна;
  • 2021 – 2022 – окуу жылы – Мирлан уулу Эржан;
  • 2022 – 2023 – окуу жылы – Эсенбекова Айжан.