Маалыматтык — китепкана кызматы

Китепкананын фонду

Окуу китептери – 13700 экз.

Кѳркѳм адабият – 5318 экз.

 

Электрондук китептер

Кыргыз тили 5 класс

Редакция 1, от 08.12.2014

Осмонова П.С.

Кыргыз тили 6-класс

Редакция 1, от 08.12.2014

Алексей Щедрин

Кыргыз тили 7 класс

Редакция 5, от 09.12.2014

Осмонова П.С., Абылкасымова Т.Н.,

Самара Саадатбек кызы

УКМА КИТЕП.

Деңиз бойлой жорткон Ала-ДӨбӨт

Редакция 1, от 11.02.2016

Чынгыз Айтматов

УКМА КИТЕП.

САМАНЧЫНЫН ЖОЛУ

Редакция 1, от 03.03.2016

Ч. АЙТМАТОВ

Информатика 7-9-класс (кырг.)

«Сорос-Кыргызстан» Фонду, 2020

И. Н. Цыбуля

Информатика 7-9 классы (русск.)

Фонд Сорос-Кыргызстан, 2019

И. Н. Цыбуля