Алтын тамга

Алтын тамга алган окуучулар:

  • 2014 – 2015 – окуу жылы – Кожошова Айперим, Бактыбекова Алина;
  • 2015 – 2016 – окуу жылы – Абдымажинов Тимур;
  • 2016 – 2017 – окуу жылы – Адамкалиева Аэлина, Нургазы кызы Айгерим;
  • 2017 – 2018 – окуу жылы – Бексултан кызы Азиса;
  • 2019 – 2020 – окуу жылы – Анарбекова Ырыскүл.

 

 

Артыкчылык күбөлүк алган окуучулар