Демөөрчүлөр

Нинакан Жүндүбаева атындагы мектеп — гимназиясына өз каалоосу менен демөөрчүлүк кылган адамдар жөнүндө маалымат