Мектепке кабыл алуу жөнүндө

Көңүл буруңуздар!

Урматтуу келечектеги даярдоо жана биринчи класстардын ата-энелери (мыйзамдуу ѳкүлдѳрү)!

2021-жылдын 1-сентябрына карата мектепте даярдоо классына 150 окуучу гана кабыл алынат. Анын ичинен 30 окуучу кыргыз тилинде (1 класс) жана 120 окуучу орус тилинде (4 класс) ачылат.

Эскертүү: ар бир класста окуучунун саны 30 дан ашпайт.

Катталуу:

 1. Нинакан Жүндүбаева атындагы мектеп — гимназиясында 2021-жылдын 1-сентябрына карата даярдоо классына кабыл алуу электрондук формада катталуу жүрөт.  Катталуунун шилтемеси 2021-жылдын 26-майында жайгаштырылат.
 2.  Даярдоо классында окуган окуучулар автоматтык түрдө 1-класска которулат жана «Асел» бала бакчасынан 1 тайпа кабыл алынат.

      

Даярдоо жана 1-класстарга кабыл алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

 1. Баланын туулгандыгы тууралуу күбѳлүктүн оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
 2. Баланын жашаган жеринде катталгандыгы жѳнүндѳ маалым кат;
 3. Ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) паспортунун оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
 4. Мектепке кабыл алуу жѳнүндѳ ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) арызы;
 5. Баланын медициналык картасы —№ 026 формасы;
 6. Баланын эмдѳѳ картасы —№ 063 формасы;
 7. 3х4 ѳлчѳмүндѳгү баланын сүрѳтү – 2 даана;
 8. Окуучунун ѳздүк делосу.

 

Эскертүү:   

 1. Мектептин уставынын 8.2. пунктунун негизинде: мектеп-гимназиянын 1–класска кабыл алуу гимназияга бекитилген аймакта жашаган 6–7 жаштагы балдардын бардыгы арыздарынын жана аныкталган үлгүдөгү медициналык маалымкаттарынын негиздеринде сыноосуз, акчалай жана башка төлөмдөрсүз жүргүзүлөт.
 2. Эгерде ачылган класста бош орун бар болсо мектеп гимназияга бекитилбеген аймакта жашаган балдар үчүн 1-класска кабыл алуу 2021-жылдын 1-сентябрынан 5-сентябрга чейин жүргүзүлөт.

03.05.2021