Мектепке кабыл алуу жөнүндө

Көңүл буруңуздар!

Урматтуу келечектеги даярдоо жана биринчи класстардын ата-энелери (мыйзамдуу ѳкүлдѳрү)!

2022-жылдын 15-сентябрына карата мектепте 1-классына 180 окуучу гана кабыл алынат. Анын ичинен 30 окуучу кыргыз тилинде (1 класс) жана 150 окуучу орус тилинде (5 класс) ачылат.

Эскертүү: ар бир класста окуучунун саны 30 дан ашпайт.

Катталуу:

 1. Нинакан Жүндүбаева атындагы мектеп — гимназиясында  2022-жылдын 11-апрелинен тартып  27-июнга чейин мектеп-гимназиясына бекитилген аймактарда жашаган 6-7 жаштагы балдарды 1-класска кабыл алуу Билим берүү жана илим министрлигинин https://mektep.edu.gov.kg/ сайтында электрондук формада катталуу башталды.

Эскертүү:  Эгерде ачылган класста бош орун бар болсо мектеп-гимназияга бекитилбеген аймакта жашаган балдар үчүн 1-класска кабыл алуу 2022-жылдын 27-июндан тартып Билим берүү жана илим министрлигинин https://mektep.edu.gov.kg/ сайтында электрондук формада жүргүзүлөт.

Электрондук формада каттоого керектелүүчү документтер:

 1. Ата-энесинин паспорту
 2. Баланын туулгандыгы тууралу күбөлүгү
 3. Электрондук почта
 4. Ата-эненин жана баланын жеке идентификациялык номери

 

 

 

 

Даярдоо жана 1-класстарга кабыл алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

 1. Баланын туулгандыгы тууралуу күбѳлүктүн оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
 2. Баланын жашаган жеринде катталгандыгы жѳнүндѳ маалым кат;
 3. Ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) паспортунун оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
 4. Мектепке кабыл алуу жѳнүндѳ ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) арызы;
 5. Баланын медициналык картасы —№ 026 формасы;
 6. Баланын эмдѳѳ картасы —№ 063 формасы;
 7. 3х4 ѳлчѳмүндѳгү баланын сүрѳтү – 2 даана;
 8. Окуучунун ѳздүк делосу.

 

Эскертүү:   

 1. Мектептин уставынын 8.2. пунктунун негизинде: мектеп-гимназиянын 1–класска кабыл алуу гимназияга бекитилген аймакта жашаган 6–7 жаштагы балдардын бардыгы арыздарынын жана аныкталган үлгүдөгү медициналык маалымкаттарынын негиздеринде сыноосуз, акчалай жана башка төлөмдөрсүз жүргүзүлөт.

11.04.2022-ж