Ата-энелер үчүн маалымат

Ата-энелер үчүн маалымат

 

2019-жылдын 20-августунан 1-сентябрга чейин мектеп-гимназиясына бекитилген аймактарда жашаган балдарды 1-класска кабыл алуу башталат.

 

Жарыя кылабыз!

Урматтуу Кочкор районунун тургундары! Нинакан Жүндүбаева атындагы мектеп — гимназиясы толук гимназия статусун алгандыгына байланыштуу  2019-2020-окуу жылына карата 5-класстарга кабыл алууну жарыялайт.  Окутуу мамлекеттик жана расмий (орус)  тилде жүргүзүлөт.

Кабыл алуу сынагы төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

  • окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн:  кыргыз тили, математика 
  • окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар   үчүн:  орус тили, математика  

Эскертүү: Сынак Нинакан Жүндүбаева атындагы мектеп — гимназиясында 2019-жылдын 30-августунда саат 10:00 башталат.

Сурап билүү телефону:  +996 705 638 222,  +996 700 307 289

 

 

Ата-энелер үчүн статьялар

Скачать «Психологические особенности мальчиков и девочек подростков»

Скачать «Памятка родителям о физическом наказании»

Скачать «Компьютерная зависимость у подростков»

Скачать «Подрастковый возраст»

Скачать «Профилактика асоциального поведения у подростков»

Скачать «Иммунитет на пять»