Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

Расписание

Регламент

1-смена

2-смена

Танапис

1800 – 8451330 – 14155 мүнѳт
2850 – 9351420 – 15055 мүнѳт
3940 – 10251510 – 155510 мүнѳт
41035 – 11201605 – 16505 мүнѳт
51125 – 12101655 – 17405 мүнѳт
61215 – 13001745 – 18305 мүнѳт

 

Гимназияда окуу  сабактар 2-сентябрда башталып, 25-майда аяктайт. Окуу жылынын созулушу эс алуу убакыттарын эсепке албаганда: 1-класста — 33 жума, 2-4-класстарда — 34 жума, 5-11-класстарда экзамендик мезгилди эске алуу менен — 34 жумадан 36га чейин.
Эс алуу мезгили 30 календардык күндөн кем эмес убакытты түзөт.
Эс алуу (каникул) графиги:
Күзгү — 8 күн,  2019-жылдын 4-ноябрынан 11-ноябрына чейин.
Кышкы — 12 күн,  2019-жылдын 30-декабрынан 2020-жылдын 10-январына чейин.
Жазгы — 10 күн, 2020-жылдын 21-мартынан 30-мартына чейин.
1-класстардын окуучулары үчүн 3-чейректе кошумча апталык эс алуу күндөрү берилет. Сабактын
узактыгы: 1-класстарда – 40 мүнөт, 2 -11-класстарда — 45 мүнөт.