Спорт

Спорттук мелдештер:

Райондук спартакиадада

  • 2013-2014-о.ж. Волейбол-кыздар командасы Iорун ; Баскетбол — кыздар командасы Iорун;
  • 2014-2015-о.ж. Волейбол-кыздар командасы Iорун ; Баскетбол — кыздар командасы IIорун;
  • 2015-2016-о.ж. Волейбол-кыздар командасы II орун ; Баскетбол — кыздар командасы IIорун;
  • 2016-2017-о.ж.  Волейбол-кыздар командасы IIIорун ; Баскетбол — кыздар командасы Iорун;
  • 2017-2018-о.ж. Волейбол-кыздар командасы Iорун ; Баскетбол — кыздар командасы Iорун;

 

Облустук спартакиадада

  • 2013-2014-о.ж. Волейбол-кыздар командасы IIорун ;
  • 2014-2015-о.ж. Волейбол-кыздар командасы IIорун ;
  • 2015-2016-о.ж. Волейбол-кыздар командасы III орун ;
  • 2016-2017-о.ж. Волейбол-кыздар командасы IIIорун ;
  • 2017-2018-о.ж. Баскетбол-кыздар командасы IIIорун;