2021-2022-окуу жылы

Усулдук кеңештин 2021-2022-окуу жылына карата түзүлгөн иш планы.

Аткарылуучу иштин

мазмуну

МөөнөтүЖооптууларРесурстарКүтүлүчүү натыйжа
12020-2021-окуу

жылындагы усулдук

кеңештин иштеринин

жыйынтыктары. Базистик

окуу планы менен

таанышуу.

Август

 

О.Т.И.б/ча

дир.о.б.

Усулдук бирикменин башчысы

о.т.и.

б/ча

дир.о.б.

Усулдук

бирикменин

башчысы

 

 

Өткөн окуу жылынын аткарылган иштерижыйынтыкталат. Базистик план менен таанышышат.
2Усулдук кеңештин

иштерин пландаштыруу.

Предмет аралык

декадалардын, ачык

сабактардын жана башка

Иш чаралардын

графиктерин түзүү.

СентябрьУсулдук бирикменин

башчысы, секция башчылары.

Усулдук

бирикменин

башчысы,

секция

башчылары

Түзүлгөн графиктер

боюнча иш чаралар

аткарылат.

35-чи класстар арасында

диагностикалык жана

жыйынтыктоочу

текшерүү иштерин алуу

жана анализдөө.

Сентябрь

Апрель

Предметтик мугалимдерТест жыйнагыӨз убагында текшерүү иштер

алынат жана анализделет.

4Олимпиадага, ЖРТга,

«Алтын тамгага»,

өзгөчөлөнгөн аттестатка

даярдоо иш чараларын

уюштуруу.

Математика-физика, чет

тилдер декадаларын

өткөрүү.

9-11-чи класстар арасында

предметтик олимпиада

өткөрүү.

ОктябрьО.Т.И.б/ча дир.о.б.,

Усулдук бирикмесинин

башчысы, математика-

физика, чет тилдер

секцияларынын жетекчилери,

предметтик мугалимдер.

Окуу китептери, МКТТиешелүү мугалимдер менен

окуучулар олимпиадага, ЖРТга, «Алтын тамгага»,

өзгөчөлөнгөн аттестатка даярдык көрүшөт.

Математика-физика, чет тилдер секциялары декадаларын

өткөрүшөт.

5I чейректе өтүлгөн

декадаларына анализ

жүргүзүү.

11-чи класстардан

математика, орус тили,

кыргыз тили

сабактарынан билим

сапатын текшерүү үчүн

мониторинг алуу.

Кыргыз тили жана

искусство секциясынын

декадасын өткөрүү.

НоябрьУсулдук бирикмесинин

башчысы, кыргыз тили

ceкциясынын жетекчиси,

предметтик мугалимдер.

Тест жыйнагы, МКТМатематика-Физика,чет тилдер

секцияларынын декадаларына

анализ жүргүзүлөт. Өз убагында 11-чи класстарда билим сапатын текшерүү иштери алынат.

Кыргыз тили жана Искуство

секциясынын декадасы өткөрүлөт.

6Кыргыз тили жана

искусство секциясынын

декадасын анализдөө.

10-чу класстар арасында,

химия жана физика

сабактарынан

лабораториялык иштерин

алуу

Райондук олимпиадага

даярдык көрүү.

Ар бир предметтен

мониторинг алуу.

ДекабрьО.Т.И б/ча

дир.о.б.усулдук китептер

бирикменин

башчысы,

Секция

жетекчилери,

предметтик

мугалимдер.

Окуу китептер, тест жыйнагы, МКТ.Өтүлгөн декадага

анализ берилет.

Химия жана физика

сабактарынан

лабораториялык

иштер алынат.

Тиешелүү

мугалимдер өз

окуучулары менен

райондук

олимпиадага

даярданышат.

71- чи жарым жылдыкта

аткарылган иштерди

анализдөө.

Орус тили секциясынын

декадасын өткөрүү.

ЯнварьУсулдук бирикмесинин

башчысы, орус тили

секциясынын жетекчиси

Окуу китептер, Тест жыйнагы. МКТ.Жарым жылдыкта

аткарылган иштер

анализделет.

Орус тилчилердин

декадасы өткөрүлөт.

8Социалдык (тарых, адеп,

адам жана коом)

секциясынын декадасын

өткөрүү.

География жана биология

сабактарынан текшерүү

иштерди алуу.

ФевральУсулдук бирикмесинин

башчысы, социалдык

секциясынын жетекчиси, предметтик мугалимдер.

 

Окуу китептер, Тест жыйнагы. МКТ. Атлас, карта.Социалдык

секциясынын

декадасы өткөрүлөт.

Сабактарынан

текшерүү иштер

алынып, билим

сапаты аныкталат.

9Технологиялык

(информатика, кол эмгек,

сурет) секциясынын

декадасын өткөрүү.

Олимпиаданы

жыйынтыктоо.

МартУсулдук бирикмесинин башчысы,

технология секциясынын жетекчиси

МКТ, Тест жыйнагы.Технология секциясынын декадасы өткөрүлөт. Ноорузга даярдык көрүлөт.
 10Табигый илимдер (химия, биология, география) секциясынын декадасы өткөрүлөт.

Ден-соолук (дене

тарбия, аскерге чейинки даярдык секциясынын

декадасы өткөрүлөт.

 АпрельУсулдук бирикмесинин

башчысы, технология

жана ден-соолук

секцияларынын жетекчилери.

 МКТ, Атлас, карта, Спорттук инвент.Технология жана

ден-соолук

секцияларынын декадасы өткөрүлөт.

11Ар бир предметтен мониторинг алуу.

Экзамендерге даярдануу.

МайО.Т.И.б/ча дир.о.б., усулдук бирикмесинин башчысы, предметтик мугалимдер.МКТ. Тест жыйнагы.Май айында алынган

мониторинг менен

декабрь айыныкы

салыштырылып

анализделет.

121,2-жарым жылдыкта

аткарылган иштерди

анализдөө.

ИюньУсулдук бирикменин башчысы.Аткарылган иштерге

SWOT анализ

түзүлөт.

 

2021-2022-окуу жылындагы предметтик декадалардын, класстан тышкаркы ийримдеринин жана көп тилдүү окуутунун ГРАФИГИ

ПредметтерМөөнөтүЖооптуулар
1Математика-физика секциясы07.10-17.10Тилекматова Б.Т.
2Чет тилдер секциясы21.10-01.11Жумалиева Г.У.
3Кыргыз тили жана искусство(музыка) секциясы24.11-04.12Токтоболотова Д.Б.
4Орус тили секциясы17.01-27.01Эсенбаева Т.К.
5Социалдык (тарых, адеп, адам жана коом)

секциясы

07.02-17.02 

Байбосунова А.К.

6Технологиялык (информатика, кол эмгек, сурот)

секциясы

24.02-04.03Осмонова К.Б.
7Табигый илимдер (химия, биология, география)

секциясы

04.04-14.04Ибраева А.Р.
8Ден-соолук (дене тарбия, аскерге чейинки

даярдык) секциясы

25.04-07.05Токоев М.А.
9Кружоктордун етулушунун жыйынтыгы.10.05-20.05Бараканова М.Ж
10Көп тилдуулук программасы боюнча ачык

сабактар

Декадалар

ичинде

Байбосунова А.К.

 

Предметтик декаданын ичинде аткарыла турган иштер:

  1. Сабак өтүү.
  2. Көп тилдүүлүк программасынын ачык сабактары
  3. Предмет боюнча семинар.
  4. Предметтик класстан тышкаркы иштер.
  5. Дубал газеталарды чыгаруу.
  6. Илимий изилдөө иштерин жактоо (проекттер менен иштөө).
  7. Сабактын мыкты иштелмеси (кароо-сынак)
  8. Окуучунун портфолиосу.
  9. Кружоктун көрсөтмөлүү сабагы.

2021-2022-окуу жылындагы интегралдаштырылган ачык сабактардын графиги

ПредметиМугалимдин аты-жөнүКлассыМөөнөтү
1География

Биология

Химия

Касмалиев М.А.

Калназарова З.М.

Өмүралиева Н.М.

8 АНоябрь

20-30

2Информатика

Труд

Осмонова К.Б.

Илипова Э.К.

Декабрь

15-25

3Физика

Математика

Маматбаева У.З.

Шыгаева Б.А.

10 АФевраль

10-20

4Орус адабияты

Тарых

Абдылдаева Э.Р.

Сапарбек у.Т

11 БАпрель

10-20