Анарбекова Ырыскүл Анарбековна “Алтын тамга” артыкчылык аттестатынын ээси

  • 2018-2019-окуу жылында биология сабагы боюнча облустук олимпиаданын жеңүүчүсү 3-орун.
  • 2019-2020-окуу жылында биология сабагы боюнча облустук олимпиаданын жеңүүчүсү 3-орун.
  • 2019-2020-окуу жылындагы «Алтын тамга» артыкчылык аттестатынын ээси.