Мусаев Каналбек

1992-1997-окуу жылдары директор болуп эмгектенген

Туулган жери жана жылы: 1953-жылы 23-июнда Кочкор районундагы Орток айылында туулган.

Улуту: кыргыз

Бүткөн окуу жайы: 1974-жылы Пржевальск педагогикалык институтунун математика факультетин аяктаган.

Билими: жогорку

Кесиби: математика мугалими

Иштеген жерлери: 

Сыйлыгы:

  1. Кыргыз Республикасынын Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун отличниги
  2. «Элге билим берүүсүнү отличниги»